آرشیو خبرهاسال: ماه: روز:

خبرهای 1396/07/20صفحه شماره :1


جذب وحمل ماهیانه ۱۰هزار تن محموله صادراتی سیمان از ایستگاه راه آهن جاجرم

جذب وحمل ماهیانه ۱۰هزار تن محموله صادراتی سیمان از ایستگاه راه آهن جاجرم

از مهرماه سال جاری عملیات بارگیری و حمل محموله ده هزار تنی بار صادراتی سیمان از مبداء ایستگاه راه آهن جاجرم انجام می شود.

    شماره صفحات: 
  • [1]
آخرین خبرها