کد خبر: ۱۰۱۲۹۹
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
ملک الشعراءِ بدر الدين جاجرمي در قرن هفتم هجري قمري و در زمان زندگاني بزرگ شاعر ايران زمين مصلح الدين سعدي شيرازي و خواجه مجدالدين همگر فارسي مي زيسته است.
زندگی بدر جاجرمی

به گزارش پایگاه خبری جاجرم، يکي از مشاهير و شاعران پر آوازه تاريخ شهر جاجرم در خراسان شمالي ، ملک الشعرا بدرجاجرمي است،که به بدرالدين هم شهرت دارد ، ملک الشعراءِ بدر الدين جاجرمي در قرن هفتم هجري قمري و در زمان زندگاني بزرگ شاعر ايران زمين مصلح الدين سعدي شيرازي و خواجه مجدالدين همگر فارسي مي زيسته است. .وی بدر یا بدر جاجرمی تخلص نموده  و در ابیاتش نیز دیده می شود:

جاهی و مرادی و مکانی و غنایی

در حضرت تو بدر یقین است که یابد

برسد به مقصد عز که تو روضه عطایی

چو رسید بدر شاعر به سعادت قبولت

 

 

انتساب او به جاجرم خراسان هم در اشعارش دیده می شود:

طریق جهل سپرد و کناه کرد مدام

منزها صمدا گرچه بدر جاجرمی

از حق بخاه ای کامران جرم و گناه آن گدا

چو بدر جاجرمی نهان دارد گناه بی کران

یکی چو عقل متین و یکی چو جان شیرین

به فر تربیتت شعر بدر جاجرمی است

 

 

تربیت وی در ادب و شعر نیز در خراسان انجام شد و سپس از آن جا به اصفهان رفت.  وی اندکی پس از مرگ مجد همگر ، در سال 686 هجری قمری  چشم از جهان فرو بست.

پسر بدرالدین یعنی محمد ، از فضلای اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم بوده است  و معاصر حمد الله مستوفی و خواجوی کرمانی بوده.

 

ارتباط بدر جاجرمی با شاعران دیگر

 

بدر در اصفهان با مجد الدین بن همگر شیرازی و امامی هروی آشنا شد و با آن ها معاشرت نمود و در محضر مجد که از او بزرگتر بود ، شاگردی نمود .  

بدر الدین جاجرمی در تاریخ فوت مجد همگر این ماده تاریخ را سرود :

هفده بگذشته بد ز ماه صفر

سال هشتاد بود و ششصد و شش

منبع فضل مجد دین همگر

که شد از اصفهان به دار بقا

 

 

خود بدرالدین هم اندکی بعد از این تاریخ وفات یافت و فخری اصفهانی در فوت امامی ، مجد و بدر چنین گفت:

مجد همگر که بود صدر کفات

شیخ اصحاب امامی هروی

در سپاهان چو در رسید ممات

بدر جاجرمی آن نکو سیرت

بدو مه یافتند هر سه وفات

در ثمانین و ست و ستمائه

 

 

ویژگی آثار بدر جاجرمی

صنایع شعری که وی به کار گرفته عبارتند از : متقاطع ، رَدُّ الصدر علی العَجُز ، رد العجز علی الصدر ، متشابک ، تقسیم ، مسجع ، تسمیط ، سؤال و جواب ، تجنیس ، توشیح و ...

وی به تصنع در سخن خویش بسیار متمایل بوده است و در این فن ، سرآمد اهل زمان شمرده می شده است.

قصاید مصنوع او بیشتر به خاطر صنعت ساخته می شد و معمولا از لطافت خالی بوده است . صرف نظر از قصاید مصنوع او ، باقی قصایدش به شیوه شاعران خراسانی قرن ششم  و هم پایه شاعران اواخر قرن ششم هستند .

غزل های او بسیار متوسط و در ردیف غزل های شاعران پیش از انوری هستند.

 

آثار بدر جاجرمی

 

دیوان بدر جاجرمی را نزدیک به چهار هزار بیت تخمین زده اند و پسرش محمد ، قسمت بزرگی از اشعار او را از قصیده و قطعه و غزل و رباعی در نعت خدا و منقبت پیامبر و مدایح و انواع صنایع شعری آورده است.

 

 گرد آوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن

صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران ، جلد سوم ، تهران ، انتشارات فردوس

 
نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*:  
 
آخرین خبرها