کد خبر: ۸۶۸۸۶
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
در خراسان شمالی؛
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: در خراسان شمالی در سال تحصیلی جاری هزار و 249 دختر و هزار و 105 پسر در مقاطع متوسطه اول و دوم به علل مختلف از تحصیل بازماندند و به مدرسه نرفتند. که از این تعداد 78 دانش آموز جاجرمی هستند.
۱۲۴۹ دختر و ۱۱۰۵ پسر به مدرسه نرفتند که 78 دانش آموز جاجرمی هستند

به گزارش پایگاه خبری جاجرم، عباس سعیدی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک با اعلام این خبر، ممانعت والدین از تحصیل فرزندانشان به علل فقر اقتصادی و تعصبات فرهنگی را از جمله علل اصلی بازماندگی از تحصیل برخی از دانش آموزان در مقاطع متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی جاری برشمرد.
سعیدی همچنین ازدواج، بیماری، فوت، زندانی شدن، کبر سن، عدم انگیزه تحصیلی، تحصیل در حوزه علمیه، فقدان سرویس ایاب و ذهاب و اشتغال به کار دانش آموزان استان را از دیگر علل اصلی بازماندگی از تحصیل آنان در مقاطع متوسطه اول و دوم در سال تحصیلی جاری برشمرد.
وی در ادامه به تشریح تعداد جمعیت دانش آموز بازمانده از تحصیل استان در سال تحصیلی جاری پرداخت و در این باره اعلام کرد: در سال تحصیلی جاری در گروه دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه اول در شهرستان اسفراین 45 نفر، در بخش بام و صفی آباد 16 نفر و در شهرستان بجنورد 214 نفر از تحصیل بازماندند.
سعیدی همچنین افزود: در شهرستان راز و جرگلان 143 دانش آموز دختر، در شهرستان جاجرم 12 دانش آموز دختر، در شهرستان شیروان 99 دانش آموز دختر، در شهرستان فاروج 39 دانش آموز دختر، در شهرستان گرمه سه دانش آموز دختر و در شهرستان مانه و سملقان نیز 135 دانش آموز دختر در سال تحصیلی جاری از تحصیل بازمانده اند.
به گفته وی ، در سال تحصیلی جاری، در گروه دانش آموزان پسر در مقطع متوسطه اول نیز در شهرستان اسفراین 44 نفر، در بخش بام و صفی آباد 14 نفر، در شهرستان بجنورد 137 نفر، در شهرستان جاجرم 18 نفر، در شهرستان راز و جرگلان 73 نفر، در شهرستان شیروان 65 نفر، در شهرستان فاروج 23 نفر، در شهرستان گرمه یک نفر و در شهرستان مانه و سملقان نیز 116 پسر از تحصیل بازمانده اند.
وی خاطر نشان کرد: در سال تحصیلی جاری در مقطع متوسطه اول، 15 نفر در شهرستان اسفراین، شش نفر در بخش بام و صفی آباد، 71 نفر در شهرستان بجنورد، پنج نفر در شهرستان جاجرم، 10 نفر در شهرستان راز و جرگلان، 20 نفر در شهرستان شیروان، 23 نفر در شهرستان فاروج و یک دانش آموز در شهرستان گرمه به علت ازدواج از تحصیل بازماندند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان شمالی  در بخشی دیگر از سخن خود به بازماندگان از تحصیل دانش آموزان استان در مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی جاری نیز اشاره کرد و گفت: در این سال تحصیلی، در گروه دانش آموزان دختر 41 نفر در شهرستان اسفراین، 36 نفر در بخش بام و صفی آباد،158 نفر در شهرستان بجنورد، 15 نفر در شهرستان جاجرم، 34 نفر در شهرستان راز و جرگلان، 86 نفر در شهرستان شیروان، 54 نفر در شهرستان فاروج، 14 نفر در شهرستان گرمه، 105 نفر در شهرستان مانه و سملقان از تحصیل بازماندند.
وی همچنین عنوان کرد: در این سال تحصیلی در گروه دانش آموزان پسر در مقطع متوسطه دوم نیز 58 نفر در شهرستان اسفراین، 16 نفر در بخش بام و صفی آباد، 180 نفر در شهرستان بجنورد، 16 نفر در شهرستان جاجرم، 102 نفر در شهرستان راز و جرگلان، 73 نفر در شهرستان شیروان، 38 نفر در شهرستان فاروج، 16 نفر در شهرستان گرمه و 115 نفر در شهرستان مانه و سملقان از تحصیل بازمانده اند.
سعیدی خاطر نشان کرد: در این سال تحصیلی در مقطع متوسطه دوم، 49 نفر از شهرستان اسفراین، 14 نفر از بخش بام و صفی آباد، 92 نفر از شهرستان بجنورد، 12 نفر از شهرستان جاجرم، 9 نفر از شهرستان راز و جرگلان، 34 نفر از شهرستان شیروان، 53 نفر از شهرستان فاروج، 9 نفر از شهرستان گرمه و 78 نفر نیز از شهرستان مانه و سملقان به علت ازدواج از ادامه تحصیل بازماندند.
انتهای پیام/
 
نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*:  
 
آخرین خبرها