کد خبر: ۹۵۵۱۵
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
سعید ششگل‌نژاد، عبدالمجید طالب‌تاش
این پژوهش با تتبّع در متون مکتوب اسلام و زرتشت و به روش کتابخانه‌ای، به بررسی تطبیقی جایگاه نماز در دو شریعت دین اسلام و آیین زرتشت پرداخت.

بررسی تطبیقی نماز در دین اسلام و آیین زرتشت,

چکیده

نماز گونه‌ای نیایش و عملی‌ـ عبادی برای برقراری ارتباط مستقیم و صعودی میان انسان با خداوند است که میان همۀ ادیان الهی مشترک است. مسلمانان و زرتشتیان به انجام این عمل عبادی ملزم هستند. این پژوهش با تتبّع در متون مکتوب اسلام و زرتشت و به روش کتابخانه‌ای، به بررسی تطبیقی جایگاه نماز در این دو شریعت آسمانی پرداخت. همچنین، اشتراکات و تمایزات آن در این دو شریعت بررسی شد. در این پژوهش، روشن شد که نماز در اسلام و زرتشت از اهمیّت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به‌دست داد که از نظر‌ اثربخشی در برقراری ارتباط با معبود، طهارت‌بخشی به روح و باطن، جلوه‌گاه شکرگزاری و سپاس در برابر نعمت‌های خداوند، نوبت‌های پنجگانه و سنّ وجوب نماز، میان اسلام و زرتشت قرابت و نزدیکی وجود دارد. این بررسی روشن کرد که نماز، در آیین زرتشت، هم‌عرض اعمال عبادی دیگر است، امّا در اسلام، محور و رکن اساسی دینداری است. از این رو، در اسلام هیچ جایگزینی ندارد، منقطع نمی‌شود و از تکثّرگونه‌ای برخوردار است و قبولی یا ناقبولی دیگر عبادت‌ها به پذیرش یا پذیرفته نشدن آن بستگی دارد که چنین رویکردی به نماز در آیین زرتشت یافت نشد.

کلیدواژه ها: نماز؛ جایگاه؛ اسلام؛ زرتشت؛ اوستا؛ قرآن؛ روایات

نویسندگان:

سعید ششگل‌نژاد: دانشجوی دکتری الهیّات ـ علوم قرآن و حدیث،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 عبدالمجید طالب‌تاش: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

پژوهشنامه معارف قرآنی - دوره 7، شماره 24، بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

برچسب ها:نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*:  
 
آخرین خبرها